Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 28, 2011

Patursson på et færøysk frimerke fra 1984

Jóannes Patursson (1866–1946) var en færøysk kongsbonde, forfatter, dikter og politiker. Han var lagtingsmedlem i hele 45 år, fra 1901 til sin død i 1946. Han var også sentral i stiftelsen av partiene Sjálvstýrisflokkurin i 1906 og Fólkaflokkurin i 1939.

Politisk tilhørte han den liberale, borgerlige og reformvennlige høyrefløyen og arbeidet for fullt færøysk selvstyre. Han var svært opptatt av færøysk nasjonal identitet, og arbeidet derfor for utbredelsen av færøysk språk og kultur. Synet hans på færøysk selvstyre ble radikalisert med årene. Han døde en måned før folkeavstemningen i 1946 som gav flertall for selvstyre, og som førte til Hjemmestyreloven av 1948 som kompromiss. Patursson omtales som en av de mest innflytelsesrike menn i Færøyenes historie. Les mer…