Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 30, 2011

Døgnflue Foto: Richard Bartz

Døgnfluer (Ephemeroptera) er primitive insekter. De har et relativt kort liv som voksent insekt (imago). De fleste arter dør etter noen timer til noen dager. Døgnfluer kan ikke ta til seg føde eller fuktighet som voksne individer. De lever mesteparten av sitt liv i ferskvann som larver eller nymfer.

Døgnfluer tilhører gruppen insekter med ufullstendig forvandling, som betyr at den ikke har et puppestadium mellom nymfestadiet og det siste voksne stadiet («Fluestadiet»). Døgnfluenes livssyklus er enestående i dyreriket på grunn et mellomstadie kalt subimago.

Det finnes 3 100 ulike arter av døgnfluer. Av disse finnes 69 i Norden og 46 i Norge. De eldste fossiler av døgnfluer er ca. 230–280 millioner år gamle. Les mer…