Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 36, 2010

Kartet viser Eurosonen (mørkeblå) og øvrige EU-land

Eurosonen består av de land i Europa som har dannet en valutaunion og dermed innført euroen som valuta. Den europeiske sentralbanken er ansvarlig for pengepolitikken i eurosonen.

Euroen ble skapt som elektronisk valuta på finansmarkedet allerede i 1999, og ble innført som fysisk valuta i 2002. Foruten de tolv EU-landene som da deltok i eurosamarbeidet, innførte også seks andre land den nye valutaen. Disse landene utgjorde således den opprinnelige eurosonen.

Siden da har området blitt utvidet til å omfatte Slovenia fra 1. januar 2007, Kypros og Malta fra 1. januar 2008, samt at Slovakia innførte valutaen 1. januar 2009; tallet på EU-land innenfor eurosonen kom da opp i seksten. Som det syttende landet har Estland fått klarsignal om å innføre euroen den 1. januar 2011. På lengre sikt er det meningen at alle EU-land også skal inngå i eurosonen. Danmark og Storbritannia har riktignok blitt unntatt fra regelen om å innføre den felles valutaen. For å få innføre euroen må likevel visse krav, de såkalte konvergenskriteriene oppfylles.

Eurosonen utgjør i dag en av verdens største økonomier. Les mer…