Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 37, 2010

Propagandaplakat etter slaget om Storbritannia, som lyder: «Aldri har så mange skyldt så mye til så få», Churchills berømte takk til jagerflyverne, som man anså hadde reddet landet fra tysk invasjon.

Slaget om Storbritannia (Battle of Britain) var en offensiv som Tyskland og Aksemaktene utkjempet mot Storbritannia sommeren og høsten 1940. Slaget var det første millitære kampanjen som helt og holdent ble utkjempet med luftstyrker. Tysklands mål for offensiven var å skaffe seg luftherredømme over sørlige Storbritannia ved å svekke RAFs Fighter Command, for å muliggjøre Operasjon Sjøløve, en regulær invasjon av Storbritannia over Den engelske kanal. Navnet på slaget kommer fra en kjent tale Storbritannias daværende statsminister Winston Churchill holdt i Underhuset: «Det general Weygand kalte slaget om Frankrike, er over. Jeg forventer at slaget om Storbritannia er nær ved å begynne …».

Fra juli 1940 var skipskonvoier langs kysten og kystbyer som Portsmouth hovedmålene for Luftwaffe. Etter en måned gikk Luftwaffe over til å ha RAFs flybaser som viktigste mål. Etter som offensiven utviklet seg, bombet de også flyfabrikker og annen infrastruktur. I den siste fasen endret Luftwaffe taktikk og angrep politisk viktige områder og bombet sivilbefolkningen. Les mer…