Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 40, 2011

Dag Terje Andersen er Stortingets president i valgperioden 2009-13. Bildet er fra 2010 og viser ham på presidentbalkongen som monteres på Stortingsbygningen hver 17. mai.

Stortingspresidenten er en stortingsrepresentant som er valgt til å lede arbeidet i Stortinget. Presidenten og fem visepresidenter utgjør Stortingets presidentskap, som lager Stortingets arbeidsplan, fastsetter dagsorden, fordeler saker og leder Stortingets møter.

Presidentskapet velges ved Stortingets konstituering hver høst, men gjenvelges som regel i hele stortingsperioden. Presidenten kommer vanligvis fra Stortingets største parti, mens resten av presidentskapet fordeles på partiene. Presidentskapet er nærmest som et styre for Stortinget – uten rett til å ta politiske avgjørelser.

I forbindelse med møteledelsen vil presidenten også påse at representantene kler seg passende i stortingssalen og at de ikke bruker «uparlamentarisk språkbruk». Stortingspresidenten har flere representasjonsoppgaver, både seremonielle og som vert for utenlandske parlamentarikerdelegasjoner. Les mer…