Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 49, 2008

Islands riksvåpen. 1. desember 2008 er det 90 år siden Island ble uavhengig fra Danmark.

Islands historie er kort i forhold til mange andre europeiske land, fra slutten av 800-tallet e. Kr. og til i dag, men også i geologiske forstand er Island en ung øy. Island ble dannet for rundt 20 millioner år siden av en serie med vulkanske utbrudd i den undersjøiske fjellrygg som kalles for Den midtatlantiske ryggen. Det eldste steinprøven som er funnet dateres tilbake til ca 16 millioner år.
Den første permanente bosetningen på Island skjedde - i henhold til Landnåmabok - ved Reykjavík i år 874 ved Ingolf Arnarsson. Fra 930 møttes representanter fra hele øya ved et felles ting, kalt Alltinget, for å fastsette lover, avgjøre tvister og dømme lovbrytere. Usikkerheten om Alltingets domstolsmyndighet uløste en rekke ættestrider fram til ca 1030. Etter ættefeidenes avslutning vant kristendommen fram og landet hadde samtidig sin velmaktstid. På begynnelsen av 1200-tallet i Sturlungatiden ble det igjen stridigheter, og fra 1264 kom Island under norsk og senere dansk herredømme. Først 1. desember 1918 fikk Island sin selvstendighet fra Danmark. Les mer …