Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 49, 2011

Mastekranen er et av de mest karakteristiske byggverkene på Holmen. Den er tegnet av Philip de Lange og oppført i perioden 1748–1751. Også Planbygningen ved siden av er av de Lange og oppført i 1764. Foto: Jan Kronsell

Marinestasjon København (tidligere Flåtestasjon Holmen) var fra omlag 1690 til 1990 hovedbase for den danske orlogsflåten, beliggende på Holmen i København. Her hadde flåten alle de viktigste anleggene sine. Det ble bygget skip på Holmen helt frem til 1972 og anlegget var i sin tid Danmarks største arbeidsplass. Kulturarvsstyrelsen har utpekt Holmen som nasjonalt industriminne.

Fra begynnelsen av 1990–tallet flyttet de fleste av Søværnets institusjoner fra Holmen. Området er åpnet for offentligheten med boligbygging og forskjellige offentlige institusjoner. På Holmen finnes blant annet Kunstakademiets Arkitektskole, Statens Teaterskole, Den Danske Filmskole, Rytmisk Musikkonservatorium og Operaen. Les mer…