Wikipedia:Vekas bokmålsartikkel/Veke 7, 2012

:no:Svalbards geologi

Svalbards geologi avspeiler spenninger og sammenstøt mellom tre grunnfjellsplater: Nord-Amerika, Siberia og Baltika. Svalbard har en uvanlig variert og komplisert geologi til felles med Øst-Grønland og havområdene i Barentshavet, som vitenskapen ennå ikke helt forstår.

Geologien favner sedimenter som vitner om åpningen av Atlanterhavet. I vest og nordøst er dyptliggende grunnfjell hevet opp under slike jordplatebevegelser som den Kaledonske fjellkjedefoldingen for drøyt 400 millioner år siden. Spitsbergens sentralområde er unikt med gammel havbunn og sandsteinslag fra karbon-trias og framover, som en blottstilt modell av lagene på havbunnen. Knapt metertykke kullag ligger horisontalt i midten og vertikalt langs sentralfeltets ytterkanter.Les mer…