Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 30, 2006

En orienteringsløber gør klar til at klippe en post

Orienteringsløb er en sportsgren, hvor det gælder om at navigere gennem et ukendt terræn ved hjælp af kort og kompas. Sporten udøves i organiseret form både til fods, på ski, til hest og på mountainbike.

Orienteringsløberen får i startøjeblikket udleveret et kort, hvor der er indtegnet en bane med et antal poster, der skal opsøges hurtigst muligt. Løberen får også en beskrivelse af, hvilke terrængenstande posterne findes ved samt et skærmnummer, så løberen kan sikre sig, at han har fundet den rigtige post. Løberen dokumenterer, at posten er fundet med et kontrolklip eller ved elektronisk registrering. Selve posten er markeret i terrænet med en trefløjet skærm, hvor hver side er delt i en hvid og en orange trekant. Les mer…