Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 38, 2005

Detalje af Ishtar-porten

Navnet Mesopotamien (Μεσοποταμία Mesopotamia) kommer fra oldgræsk og betyder landet mellem (μεσο mesos) floderne (ποταμός potamos). Der sigtes til området mellem floderne Eufrat og Tigris i det nuværende Irak. De tidligste kulturer har ligget i dette område: Siden ca. 5000 f.Kr. har der været byer og paladser fra skiftende kulturer.

Den første velkendte kultur i områder var sumererne i bl.a. Ur-kulturen og Uruk-kulturen. Arkæologiske udgravninger i det nordlige Mesopotamien har ganske vist påvist meget ældre kulturer, men sumererne kendes som den ældste veldokumenterede civilisation, idet de fundne lertavler med sumerisk kileskrift er talrige og beskriver et velfungerende samfund.