Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 47, 2009

Omaha Beach under de allieredes invasion af Normandiet i 1944

«Operation Overlord» var kodenavnet for de Vestallieredes invasion af Normandiet i 2. verdenskrig. Operationen skulle trænge tyskerne ud af et område i Nordfrankrig, som derefter kunne bruges som basis for befrielsen af Frankrig og det øvrige Nordvesteuropa. Operationen omfattede dels selve landgangen i Normandiet den 6. juni 1944, dels de følgende operationer indtil udgangen af august, hvor de allierede arméer havde befriet Paris, og de tyske hære havde trukket sig tilbage over Seinen.

I landgangen deltog soldater fra en række lande med Storbritannien og USA i spidsen. Ved selve landgangen og ved den efterfølgende opbygning af de allieredes styrker i Frankrig blev der indsat en enorm armada af skibe, som bragte tropper og forsyninger til Normandiet. Under operation Overlord blev der også indsat et meget stort antal kampfly til at sikre luftherredømmet over slagmarken og til at nedkæmpe tyske enheder på slagmarken eller på vej til slagmarken.

Den 25. august nåede de allierede frem til Paris, hvor indbyggerne havde indledt en opstand nogle dage i forvejen, og ved udgangen af august beherskede de allierede området mellem floderne Loire og Seinen. Læs mere