Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 9, 2008

Handlede kvinder brugt til prostitution i Vesteuropa kan gennem trusler eller intimidering tvinges til at overdrage deres indtjening til deres trafficker.

Kvindehandel (eng.: Trafficking in women) er en form for menneskehandel der involverer slaveri, transport og handel med og salg og køb af kvinder mod deres vilje, sædvanligvis med tvangsprostitution som formål. FN definerer menneskehandel, herunder kvindehandel, som At rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person med det formål at udnytte vedkommende (Palermoprotokollen)

Kvindehandel kan beskrives som en proces snarere end en enkelt hændelse. Det involverer i så fald 1) rekruttering, 2) transport, 3) salg, 4) udnyttelse - og evt. for organiserede netværk 5) hvidvaskning og investering af profit. Kvindehandel betragtes af både FN, Europarådet og EU som en krænkelse af menneskerettighederne. Kul Gautum fra Unicef har betegnet kvinde- og børnehandelen i Asien som "den største slavehandel i verdenshistorien" og dens metoder som "endnu mere ondskabsfulde og udspekulerede end den oprindelige slavehandels". Læs mere