Windows Mail er eit program for e-post og nyheitsgrupper, som er inkludert i Windows Vista . Det er etterkomaren til Outlook Express.

I motsetnad til Outlook Express, er ikkje Windows Mail ein del av Internet Explorer. Difor vil det ikkje bli gjort tilgjengeleg for tidlegare Windows-operativsystem, medan Internet Explorer 7 vart gjort tilgjengeleg for Windows XP.

Windows Mail er blitt følgd av Windows Live Mail, som vart bygd av det same teamet som Windows Mail for å erstatte Outlook Express. Windows Live Mail er eit alternativ til Outlook Express for brukarar av Windows XP.

Skilnad frå Outlook Express endre

Nye funksjonar endre

Windows Mail har berre nokre små, synlege endringar, som Vista-utsjånad og nokre Outlook 2003-funksjonar. Det er likevel større skjulte endringar i programmet.

Windows Mail brukar IPv6 viss det er mogleg for e-postserveren å bruke det. Meldingar lagrast no i enkelte filer i staden for ei enkelt databasefil. Databasen mogleggjer søk i sanntid og betrar stabiliteten til lagra data. Kontoinformasjonen er ikkje lenger lagra i registeret, den er i staden lagra i sjølve e-postkonfigurasjonen, noko som gjer det mogleg å kopiere heile konfigurasjonen og e-posten i eit enkelt steg. Eit phishing-filter har blitt lagt til for å verne brukarar frå sider som har blitt identifisert som vondsinna. Dessutan har det ei ferdig tillaga lenkje til Microsoft Nyhetsgrupper.

Fjerna funksjonar endre

Ein kan ikkje lenger som i Outlook Express ha fleire e-postkontoar i same program. I staden må ein opprette ein ny brukarkonto på datamaskina for kvar e-postkonto.

HTTP-klientar er ikkje lenger støtta av Windows Mail. Windows Live Mail vil difor vere eit betre val om ein treng denne funksjonen.

Bakgrunnsstoff endre

Kjelder endre