Ypresium er den første alderen i epoken eocen. Han starta for 55,8 ± 0,2 millionar år sidan og enda for 48,6 ± 0,2 millionar år sida. Alderen er kalla opp etter Ypres i Belgia. Den kjende Messel-skiferen i Tyskland er frå denne alderen. Det er påvist at primatar fanst for 55 millionar år sidan, sjølv om den molekylære klokka og nye paleontologisek funn tyder på at dei kan ha eksistert i sein krit, for 90 millionar år sidan.

Kjelder

endre
Paleogen
Paleocen Eocen Oligocen
Danium | Selandium
Thanetium
Ypresium | Lutetium
Bartonium | Priabonium
Rupelium | Chattium