Pluss

(Omdirigert frå +)

Pluss med symbolet +, er eit rekneteikn for addisjon og eit forteikn for positiv. Første gongen teikna + og - for addisjon og subtraksjon vart nytta i trykt skrift var i ein aritmetikk av den tyske matematikaren Johann Widmann frå 1489.

Pluss, minus og bindestrek.

Kjelder

endre