Opna hovudmenyen

Utvald artikkel

Det Bergenske Dampskibsselskab sitt merke i tre

Det Bergenske Dampskibsselskab (BDS) var eit norsk reiarlag som vart stifta i Bergen den 12. desember 1851. Føremålet var å drive rutetrafikk mellom Bergen og hansastaden Hamburg i Tyskland, og reiarlaget fekk sitt første skip DS «Bergen» året etter etableringa. Opp gjennom åra starta BDS fleire ruter til andre europeiske land, og seinare til Amerika og Afrika. BDS var òg i Hurtigruta frå 1894 til 1979.

I Bergen var BDS ein institusjon og hadde på det meste ein flåte på 40-50 skip, eige verkstad og slepebåtar, hotell og intendanturavdeling, slakteri og vaskeri, dampskipekspedisjon og reisebyrå, med dotterselskap og agentur over heile Europa. Det høgaste ein kunne nå i borgarskapen i Bergen var å bli direksjonsmedlem i Bergenske. I november 1984 vart Bergenske kjøpt opp av Sandefjordselskapet Kosmos AS og vidareselt til RoNoTro AS i desember 1988. BDS vart då delt opp, og verksemda vidareført av dei nye eigarane. Les meir …

Førre tre vekene:

Vera MukhinaVladivostokVestbreiddaUtvald skandinavisk artikkel

Pederstrup

Pederstrup er en gammel dansk hovedgård, som nævnes første gang i 1340. Gården ligger i Vesterborg i Lolland Kommune. Hovedbygningen er opført i 1813–1822 ved C.F. Hansen, ombygget i 1858 ved Ferdinand Meldahl og Christian Peder Wienberg og ombygget igen i 1938–1940 ved Viggo Sten Møller.

Fra 1725 og frem til 1938 var hovedgården i slægten Reventlows besiddelse, og blandt ejerne var C.D.F. Reventlow, der var dansk gehejmestatsminister 1797–1827 og en af hovedmændene bag stavnsbåndets ophævelse i 1788. Hovedbygningen huser i dag Reventlow-Museet, der blev oprettet i 1938, mens avlsgården blev solgt fra i 1935.

Pederstrup hovedbygning har en park på 20 hektar, mens Pederstrup avlsgård er på 204 hektar. Umiddelbart nord for ejendommen ligger Danmarks næststørste gravhøj, Kong Svends Høj. Læs mere


Dagen i dag


Visste du at …

  • ... albumet Chuck av Chuck Berry kom ut i juni 2017, heile 38 år etter det førre albumet hans?
  • ... berre 13 % av innbyggjarane i Qatar er nasjonale qatararar, medan resten er utanlandske arbeidarar?
  • ... eit rekordkraftig høgtrykk over Skandinavia i oktober 2016 er knytt til uvanleg låge verdiar av den arktiske oscillasjonen?
  • ... ei gruppe forskarar konkluderte med at «We Are the Champions» av Queen er den mest fengande songen i popmusikkhistoria?
  • ... librasjon er små svingingar i rørsla til månen, som gjer at ein kan sjå meir enn halvparten av måneoverflata frå jorda?

Faktaa ovanfor er tekne frå nokre av dei nyaste artiklane våre – arkiv


Les på eit anna språk