Utvald artikkel

Skilt frå krysset mellom  Routes 61 og Route 49.

Highway 61 Revisited er det sjette studioalbumet til Bob Dylan og kom ut i august 1965 på Columbia Records. Det er det første dylanalbumet som berre består av elektrisk musikk, etter at berre halve Bringing It All Back Home hadde vore elektrisk og den andre halvdelen akustisk. Albumet vert ofte sagt å dokumentere «den sinte, unge mannen»-perioden i karrieren til Dylan, og kom innimellom dei meir leikne albuma på denne tida. Mange av songane på Highway 61 Revisited er anklagande i ein primitiv, høglytt stil.

På albumet finn ein kjende songar som «Like a Rolling Stone», «Desolation Row», «Highway 61 Revisited» og «Ballad of a Thin Man». Det vert av mange rekna for å vere det beste og viktigaste albumet til Dylan. Artisten sjølv har sagt, «eg vil aldri klare å lage eit betre album enn det... Highway 61 er berre altfor bra. Det er mykje på det albumet som sjølv eg kunne lytta til». Forfattaren Michael Gray har skrive at på mange måtar «byrja» 1960-åra med dette albumet. Les meir …Utvald skandinavisk artikkel

Brokpetrell

Liror (Procellariidae) är en familj av havsfåglar inom ordningen stormfåglar (Procellariiformes).

Inom ordningen stormfåglar är liror både den artrikaste familjen, med ett 80-tal arter, och den familj som omfattar de mest skiftande arterna. I storlek varierar de från de båda jättestormfåglarna (Macronectes), som nästan är stora som albatrosser, till de små valfåglarna (Pachyptila), som inte är större än de största stormsvalorna. Lirorna lever av fisk, bläckfisk och kräftdjur. Alla familjens arter förflyttar sig oerhört långa sträckor under sina födosök och många arter genomför långa transekvatoriella förflyttningar. De häckar i fågelkolonier, lever i livslånga monogama förhållanden och är filopatriska, det vill säga återvänder till den plats där de föddes för att häcka. Alla arter lägger bara ett ägg per häckningssäsong. Både ruvningsperioden och tidspannet då föräldrarna tar hand om sina ungar är exceptionellt långa för att vara bland fåglar. Läs mer …


Dagen i dag


Visste du at …

  • ... albumet Chuck av Chuck Berry kom ut i juni 2017, heile 38 år etter det førre albumet hans?
  • ... berre 13 % av innbyggjarane i Qatar er nasjonale qatararar, medan resten er utanlandske arbeidarar?
  • ... eit rekordkraftig høgtrykk over Skandinavia i oktober 2016 er knytt til uvanleg låge verdiar av den arktiske oscillasjonen?
  • ... ei gruppe forskarar konkluderte med at «We Are the Champions» av Queen er den mest fengande songen i popmusikkhistoria?
  • ... librasjon er små svingingar i rørsla til månen, som gjer at ein kan sjå meir enn halvparten av måneoverflata frå jorda?

Faktaa ovanfor er tekne frå nokre av dei nyaste artiklane våre – arkiv


Les på eit anna språk