Utvald artikkel

Inga frå Varteig på våpenet til Varteig kommune

Inga frå Varteig (1185–1234) var ei norsk kvinne som er vorten kjend som mor til Håkon Håkonsson, som ho fekk med kong Håkon Sverresson. Inga var ikkje gift med kongen, men bar jernbyrd for å prova at sonen var av kongeleg ætt. Dette fann ifølgje overleveringa stad i 1218, og er det einaste ein veit rimeleg sikkert om henne.

Inga Ingedotter var truleg frå Varteig i nærleiken av Sarpsborg. Truleg høyrde ho til ei god bondeslekt i Østfold. Det vart sagt av ho var svært vakker. Under eit opphald hjå frenden sin, Audun, ein av dei gjævaste mennene i Borg (Sarpsborg), vart ho kjend med Håkon Sverresson. Kjennskapen vart intim, og ho vart seinare gravid med barnet som skulle verte den store kongen av Noreg, Håkon Håkonsson. Inga spelte dermed ei viktig rolle i norsk historie. Ho fekk ei sentral rolle i skodespelet Kongs-Emnerne av Henrik Ibsen. Les meir …

Førre tre vekene:

Hjalmar ChristensenGdańskFødselUtvald skandinavisk artikkel

Et komplekst tal kan illustreres med et punkt (sort prik) i et talplan, hvor realdelen afsættes ud af førsteaksen (Re) og imaginærdelen afsættes op ad andenaksen.

Et komplekst tal er i matematikken en størrelse , som kan skrives på formen

hvor og som angivet er vilkårlige reelle tal og hvor er en særligt konstrueret størrelse med egenskaben

En løs beskrivelse af forskellen på reelle og komplekse tal er at de reelle tal kan opfattes som punkter på en tallinje. Addition svarer til en parallelforskydning langs linjen, og multiplikation svarer til en strækning af linjen. De komplekse tal kan opfattes som punkter i et talplan. Addition svarer til en parallelforskydning af planets punkter, mens multiplikation svarer til en strækning i kombination med en rotation af planets punkter. Læs mere


Dagen i dag


Visste du at …

... det er over 6 000 av dei britiske øyane?
... ein kan bli kalla kontra-revolusjonær både for å gå imot ein revolusjon og for ikkje å gå like langt eller i same retning som ekstremistar?
... elva Rawa i Polen visstnok var så forureina tidleg i 1990-åra at ho berre inneheldt 14 % vatn då ho rann ut av Katowice?
... Petropavlovsk-Kamtsjatskij lengst aust i Russland er den nest største byen i verda som ikkje har vegsamband til resten av verda?
... Jean Baptiste Debret (1768-1848) var ein fransk biletkunstnar som måla i Sør-Amerika?

Tilfeldige fakta frå nokre av artiklane våre


Les på eit anna språk