Eit åndsverk er eit litterært, vitskapleg eller kunstnerisk menneskeskapt verk. Etter norsk lov omfattar dette verk av alle former og uttrykksmåtar, så lenge det er prega av eit visst minimum av skapande innsats frå opphavspersonen si side (verkshøgd). Den som skaper eit åndsverk har opphavsrett til verket og denne oppstår automatisk idet verket vert skapt, uavhengig av formalitetar. Åndsverklova § 1 inneheld ei liste over dei mest praktiske formene for åndsverk, men denne lista er ikkje uttømande.

Charles Darwin sitt åndsverk «On the Origin of Species».

Kjelder endre

Sjå òg endre