Åremål er eit omgrep som gjeld ein tidsavgrensa kontrakt. Kontraktar av denne typen vert som oftast inngått i samband med leigeforhold eller tilsetjingar.

Om kontrakten gjeld tilsetjingar kan stillinga verte kalla ei åremålsstilling.