Åttetalssystemet

Det oktale talsystemet er eit talsystem med base 8, dvs. at å telje ti objekt i eit desimalt talsystem (titalssystem) ville vere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.

Det blir sagt at[treng kjelde] yuki-indianarane i Californi brukte eit oktalt talsystem, i og med at dei dalde mellomromma mellom fingrane, heller enn fingrane sjølv.

Frå eit matematisk synspunkt har det oktale talsystemet fordelar framfor det digitale, det er mogleg å dele 10, slik: 10:2 = 4, 4:2 = 2, 2:2 = 1. I det desimale talsystemet har vi berre 10:2 =5. Det er også svært enkelt å overføre tal mellomet oktale og det binære talsystemet.

Unix bruker det oktale talsystemet for å uttrykkje brukartilgang til filer, jf. chmod.

Spire Denne matteartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.