Økern alders- og sykehjem

Økern alders- og sykehjem er ein svært stor sjuke- og aldersheimØkern i Oslo. Han er for tida (2006) under ombygging, hadde i 2005:

  • 2 skjerma einingar med 12 bebuarar i kvar
  • 1 forsterka skjerma eining med 8 bebuarar.
  • 1 sjukeheimsavdeling med 30 bebuarar.
  • 1 sjukeheimsavdeling med 17 bebuarar og 1 skjerma eining med 8 bebuarar.
  • 1 dagsenter for demente med 10 plassar pr. dag.
  • 1 vanleg dagsenter med 30 plassar pr. dag.
Økern alders-og sykehjem

Sjukeheimen er teikna av arkitektane Sverre Fehn og Geir Grung og fekk Houens fonds diplom i 1961.

Kjelder endre