Suparmarine Spitfire var den første flytypen i bruk ved 332 skvadron.

332 skvadron er ein norsk kampflyskvadron under 132 Luftving på Ørland flystasjon. Skvadronen er frå 2017 Noregs første F-35-skvadron. Skvadronen vart etablert i 1942 i England. I tillegg til i England og på kontinentet under andre verdskrigen har skvadronen tidlegare hatt tilhald på Værnes, Bardufoss, Gardermoen, Rygge og Bodø. Frå 1980 til 2015 var skvadronen oppsett med F-16.

HistorieEndra

 
F-84 Thunderjet, i bruk frå 1953

332 (Norwegian) Squadron blei oppretta på Catterick i Yorkshire 16. januar 1942 og var knytt til RAF Fighter Command. Skvadronen var sett opp med Spitfire jagarfly. Den første sjefen var major Odd Bull, som i juni året før hadde vore med på oppretta 331 skvadron same stad. I juni flytta skvadronen til North Weald i Essex utanfor London, der 331 skvadron hadde vore sidan mai. I april 1944 vart skvadronen saman med 331 skvadron overført til Bognor flyplass på kanalkysten og sett inn i angrep mot tyske mål på den franske kanalkysten. I august 1944 vart begge skvadronane overført til Frankrike, seinare Belgia og Nederland. Mot slutten av krigen var oppgåvene hovudsakleg angrep mot tyske bakkemål. Skvadronen vart under andre verdskrig kreditert 82 øydelagde, 11 sannsynlegvis øydelagde og 50 skadde fiendtlige fly.

EtterkrigstidaEndra

 
F-86 Sabre, i bruk frå 1957
 
RF-5 Freedom Fighter, i bruk frå 1969

Den 22. mai 1945 kom skvadronen til Værnes. Den vart nedlagd i januar 1946, men vart sett opp att same stad 12. april 1948. Òg denne gongen flaug skvadronen Spitfire som no byrja å verta gamle og . Dei hadde dessutan stått på lager i to år. Skvadronen vart flytt nordover til Bardufoss i oktober 1949, då 331 skvadron vart overførd frå Gardermoen til Værnes, då Bardufoss flystasjon enno ikkje var ferdig utbygd hausten 1949 for ein jagerskvadron, men 332 skvadron var operativ igjen i 1950. Skvadronen vart nedlagd som Spitfireskvadron 1. juli 1952, den var då den siste operative skvadronen i Noreg sat opp med flytypen.

Frå februar 1953 vart 332 skvadron sett opp att på Gardermoen med Republic F-84 Thunderjet. I juni 1955 vart skvadronen overført til Rygge flystasjon. I 1957 vart skvadronen sett opp med North American F-86 Sabre. I 1961 blei 332 skvadron flytta tilbake til Gardermoen. Den vart nedlagd igjen i 1964. 332 skvadron vart satt opp igjen på Rygge flystasjon i 1969, denne gongen med rekognoseringsjageren RF-5 Freedom Fighter. Skvadronen vart nedlagd igjen i 1973. I 1980 stod 332 skvadron opp at på Rygge som den første i Noreg med F-16 Fighting Falcon.

Etter den kalde krigenEndra

 
F-16 Fighting Falcon, i bruk frå 1980

Den 14. mai 2002 blel skvadronen overført til 132 Luftving ved Bodø hovedflystasjon. Den 3. september 2015 ​var det takkeseremoni på Bodø hovedflystasjon som markerte at 332 skvadron midlertidig lagt ned før den blei flytte til Ørland for å bli satt opp som første F-35-skvadron.[1]

KjelderEndra

  1. https://forsvaret.no/aktuelt/332-blir-f-35-skvadron