ABN AMRO var ein investeringsbank med hovudkontor i Nederland.

Hovudkvarteret til ABN AMRO

ABN AMRO vart grunnlagd då Algemene Bank Nederland og Amsterdam-Rotterdam Bank slo seg saman i 1991. Han var den største banken i Nederland og ein av dei største i Europa, og hadde aktivitet i om lag 63 land. Banken vart i 2007 kjøpt opp av Royal Bank of Scotland Group, Fortis og Banco Santander, noko som var den største overdraginga av ein bank nokon gong.

Kjelder endre