Aberrasjon

Wikimedia-fleirtydingsside

Ordet aberrasjon kjem frå latin og tyder «avvik».

Ordet vert brukt i ulike samanhengar:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.