Absolutisme er ei generell nemning for ei styreform der den styrande har uinnskrenka makt. Einevelde eller absolutte kongedøme blei skipa i fleire europeiske land på 1600-talet, og blei i dei fleste samanhenger avløyste av konstitusjonelle monarki eller republikkar i hundreåra som følgde. I nyare tid kan styreformene i mellom anna Swaziland, Saudi-Arabia, Brunei, Qatar og Oman reknast som absolutistiske.

Kjelder endre

«Absolutisme» i Store norske leksikon, snl.no. (fri artikkel)