«Abyssisk» omdirigerer hit. For det eldre omgrepet «abyssinsk» (etiopisk), sjå «Etiopia».

Inndeling av hav i djupnesonar. Den abyssale er den djupaste som finst i det opne havet.

At noko er abyssalt eller abyssisk vil seia at det gjeld store havdjupner, meir enn 800-1100 meter under havoverflata. Abyssal kan omsetjast med «djuphavs-».

Sjå ògEndra

KjelderEndra