Adgangskort

Adgangskort er identifikasjonsmiddel som gjev berarar tilgang til stader med tilgjengekontroll. Korta kan sjekkast av menneske eller i automatiserte anlegg der datamaskiner godkjenner adgangskorta og styrer tilgjenget.

Døme på adgangskort frå Forsvardepartementet i USA.

Dei mest nytta teknologiane er strekkodar, magnetstriper, smartkort, nærfeltkort og biometriske ulike kjenneteikn.

Spire Denne dataartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.