Adhesjon er molekylær attraksjon i kontaktflatene mellom stoffeiningar i fast eller flytande form.

Doggdropar kleber seg til eit edderkoppnett

Fenomenet er av særleg interesse for ingeniørar som ynskjer å klebe stoff saman og biologar for å forstå korleis celler fungerer.

Kjelder endre

  • Wikipedia på bokmål.