Administrerande direktør

Administrerande direktør (adm. dir.) er tittelen for den leiande direktør i fleire private og offentlege føretak av ein viss storleik. Overdirektør (ikkje i moderne bruk) og generaldirektør (sjeldnare brukt i dag) er tilsvarande stillingar.

Den juridiske nemninga for administrerande direktør i norsk selskapsrett er dagleg leiar.