Akondrittar er ein type steinmeteorittar som vart danna utifrå smelta delar av opphavslekamen. Akondrittar er vanlegvis differensierte. Dei inneheld stort sett ikkje kondrular, og har eit veldig lågt metallinnhald. Det finst mange ulike grupper av akondrittar, der nokre av dei er knytte til kvarandre gjennom ein felles opphavslekam.

Ein evkrittakondritt.

Kjelder endre

  • Denne artikkelen byggjer på artikkelen «achondrite» s. 3 i Philip's Astronomy Encyclopedia utgjeven i 2002.