Akson er utlauparar til cellekroppen som leiar impulsar frå nervecella. Denne lange nervetråden kan bli opptil 1 m.

Kjelder endre