Allel

genvariant

Eit allel er ei utgåve av eit visst gen. Organismar med to par kromosom, slik som menneske, har to allel for kvart gen. Allel kodar for genotype, som vidare gjev utslag i fenotype.

Dette biletet illustrerer korleis ulike kombinasjonar av allel (B og b) gjev ulike genotypar (BB, Bb og bb), som vidare kan gje ulike fenotypar (farge på kronblad)

KjelderEndra