Eit allel er ei utgåve av eit visst gen. Organismar med to par kromosom, slik som menneske, har to allel for kvart gen. Allel kodar for genotype, som vidare gjev utslag i fenotype.

Dette biletet illustrerer korleis ulike kombinasjonar av allel (B og b) gjev ulike genotypar (BB, Bb og bb), som vidare kan gje ulike fenotypar (farge på kronblad)

Kjelder endre

«alleler» av Store norske leksikon (2005 - 2007) og Kjetil Lysne Voje i Store norske leksikon, snl.no. Henta 20. mars 2016.

  Denne genetikkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.