Andebu Sparebank er ein frittståande og sjølvstendig sparebank som vart etablert i 1863. Hovudkontoret ligg i Andebu sentrum. Banken er medeigar i Terra-gruppa.

Bakgrunnsstoff endre