Aneroidbarometer

Eit aneroidbarometer er ein barometertype. Det er ein flat og nesten lufttom metallboks med trykkfølsame botnar som rører seg i takt med endringar i lufttrykket. Rørslene vert overført til ein visar føre ein skala.

Eit aneroidbarometer

KjelderEndra