Anga er ei elv i Sogn og Fjordane som startar i Botnavatnet i aust, inst i Angedalen i Førde og går inn i Jølstra som kjem frå Jølstravatnet. Herifrå vert elva kalla Jølstra. Ho munnar ut i Førdefjorden i vest.

BakgrunnsstoffEndra