Anhalt er ein region i midttyskland. Det har tidlegare vore eit hertugdømme og ein Gliedstaat i det Tyske Rike og er i dag del av Sachsen-Anhalt.

Hertugdømmet Anhalt