Apple I

Apple I, og kjend som Apple-1, var ei tidleg personleg datamaskin. Ho vart opphavleg konstruert av Steve Wozniak til privat bruk.

Apple I

KjelderEndra