Aquila

Wikimedia-fleirtydingsside

latinsk og romanske språk er aquila ordet for ørn.

Det blir òg brukt om:Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.