Aramis er ein av dei tre musketerane i Alexandre Dumas den eldre sin romanserie. Han studerer til å bli prest, og er musketer medan han er under utdanning.