Arbeidarrørsla viser vanlegvis til fagforeiningar av vanlege lønnstakarar (i motsetning til laug og reine profesjonsforeiningar) pluss dei sosialistiske partia som i mange land har vakse fram frå eller i tilknyting til denne fagrørsla. Uttrykket kan i samsvar med dette ikkje brukast om alle rørsler som grupper av lønnsarbeidarar måtte støtte eller vere med i, men er eit namn på ei bestemt politisk rørsle med eit visst sosialt og historisk opphav. På den andre sida kan ordet ikkje nødvendigvis monopoliserast av eitt bestemt parti i eit gitt land, da arbeidarrørsla historisk har gitt opphav til ulike tendensar og organisasjonar på venstresida.

Spire Denne samfunnsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.