Stortingets arbeids- og sosialkomité

(Omdirigert frå Arbeids- og sosialkomiteen)

Stortingets arbeids- og sosialkomité er ein fagkomitéStortinget. Den handsamar saker om arbeidsmarknad og arbeidsmiljø, arbeidsretta ytingar, pensjonar, sosiale stønader og politikk retta mot funksjonshemma.

Arbeids- og sosialkomiteen har tolv medlemmar.

Bakgrunnsstoff endre