Aritmetisk rekkje

(Omdirigert frå Aritmetisk følgje)

Ei aritmetisk rekkje, aritmetisk progresjon eller differensrekkje er ei talrekkje der skilnaden mellom to tal som følgjer etter kvarandre i rekkja alltid er den same.

I rekkja 3, 6, 9, 12 er til dømes skilnaden mellom to påfølgjande ledd alltid lik 3.

Sum endre

Summen av alle ledda i ei endeleg aritmetisk rekkje er lik mengda ledd gongar den halve summen av første og siste ledd.

 
 

Ved å addere dei to sidene av likningane, forsvinn alle ledda som inneheld d:

 

Deler ein begge sider på 2 får ein den vanlege forma av likninga:

 

Ei alternativ form kjem av å setje tilbake:  :

 

I 499 e.Kr. gav Aryabhata frå India denne metoden i Aryabhatiya (seksjon 2.18).[1]

Eit døme med an = 3 + (n-1) opp til 50 ledd er:

 

Kjelder endre

  1. Aryabhatiya Arkivert 2011-08-15 ved Archive.is , Mohan Apte, Pune, India, Rajhans Publications, 2009, s.95, ISBN 978-81-7434-480-9