Aritmetisk middeltal

Eit aritmetisk middeltal er eit gjennomsnitt av ei rekkje tal, lik summen av tala dividert med mengda tal. Det vert nytta til å skildre den sentrale verdien eller tyngdepunktet i eit datasett. Eit alternativ er median, når ein ikkje vil gje ekstreme verdiar stor vekt.

Definisjon endre

Tenk at vi har eit mengd verdiar  . Det aritmetiske middeltalet   er definert som likninga

 .

Sjå òg endre

Kjelder endre