Arkivportalen er ei norsk søketeneste på tvers av dei einskilde arkivinstitusjonane sine eigne katalogar. På Arkivportalen finn ein informasjon om mangfaldet av historiske arkiv og dokument oppbevarte i dei ulike arkivinstitusjonane i Noreg.

Løysinga vart etablert i 2010 og talet katalogar fra de ulike institusjonane er ikkje komplett.

Bakgrunnsstoff endre