Arrangement i musikk

Arrangement i musikk viser til omarbeiding av eit musikkstykke som allereie er komponert. Ein arrangør kan til dømes endra instrumenteringa eller røyster slik at det passar for ei ulik besetning, eller kan ha ei anna harmonisering.

Kjelder endre