Arsenal

Wikimedia-fleirtydingsside

Arsenal kan ha fleire ulike tydingar.

  • Eit arsenal er ein lagerplass for våpen og anna krigsutstyr.
  • Arsenal F.C., ein fotballklubb i London

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.