Artikulasjon

Artikulasjon er ei innsnevring i talekanalen danna for å produsere språklydar. Artikulasjonsstad og artikulasjonsmåte avgjer korleis lyden kjem til å høyrast ut.

ArtikulasjonsstadEndra

Artikulasjonsstaden til ei språklyd er den staden i munnen, svelget eller strupehovudet der vi finn det sterkaste innsnevringa når denne lyden blir uttala. Det finst språklydar med berre eín artikulasjonsstad, andre med dobbel artikulasjonsstad og atter andre med ein primær artikulasjonsstad og ein sekundær artikulasjonsstad.

ArtikulasjonsmåteEndra

Artikulasjonsmåten til ein språklyd er graden og typen av innsnevring som ein finn på artikulasjonsstaden til denne språklyden.

  Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.