Biologisk arv

(Omdirigert frå Arvestoff)
Sjå sida arv (fleirtyding) for andre tydingar av arv

Arv er når eit avkom overtek eigenskapane til foreldra. Dette kan skje på ulike måtar: Genetisk arv gjev akommet alle eller delar av genane til ein eller begge foreldra. Epigenetisk arv gjev avkommet molekylær, men ikkje genetisk informasjon frå foreldra.

Avkommet kan i tillegg verte påverka av foreldra gjennom kulturell arv der etterlikning og læring formidlar informasjon frå foreldra til avkommet.