Askenasisk jødedom

Askenasisk jødedom er ei retning av jødedommen som vart utvikla hovudsakleg i mellomalderens Tyskland og Frankrike. Den askenasiske jødedommen, som primært er utbreidd blant askenasiske jødar, skil seg ut frå sefardisk jødedom særleg i ritualet for rosj hasjaná og jom kippúr, i uttalen av hebraisk og arameisk, i terminologibruk, i interpretasjonen av halakhá og i ein del liturgiske detaljar.

Spire Denne jødedomsartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.