Aspect-eksperimentet

Aspect-eksperimentet vart utført i 1982 av Alain Aspect og medarbeidarane hans for å teste om Bell-teoremet var gyldig. Eksperimentet går ut på at to og to foton vert sende ut frå ei lyskjelde som er preparert slik at summen av spinnet til fotona er lik null. Målingane gav resultat som stemnde overeins med Bell-teoremet og dette innebar at påstanden i kvantemekanikken om at verda er ikkje-lokal på kvantenivå var eksperimentelt stadfesta.

KjelderEndra