Assimilasjon

Wikimedia-fleirtydingsside

Assimilasjon tyder det å samansmelte eller gjere lik. Omgrepet vert nytta innan mange fagfelt:

KjelderEndra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.